Nieuwe spelregels

Er zijn een aantal wijzigingen in de spelregels. Deze gelden met name voor de senioren! Ieder wordt gevraagd hier kennis van te nemen. De wijzigingen vind je in het bijgevoegde bestand.

Enkele opvallende:

  • Bij de toss heeft het uitspelende team de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen
  • Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet verplicht om na elke rally alle tekens te geven. Het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken alsnog kan worden getoond
  • Schermen, individueel of in een groep, mag niet. Er moet tenminste een armlengte afstand zijn tussen spelers van het serverende team en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’ ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan is niet van belang bij de beoordeling van het scherm door de scheidsrechter (spelregel 12.5).
  • Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit. De bal terug halen uit de vrije zone van de tegenstander is niet toegestaan.
  • Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. Een wisselspeler mag meerdere keren gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft. Uitzondering: A-, B- en C-jeugd

Bijlage: Wijzigingen spelregels en reglementen Welke dan