Actievelingen

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Menno Wiebes
Secretaris Hans Ursem
Penningmeester Anneke Mulder
Wedstrijdsecretaris Renske Jansen
Scheidsrechters Coördinator Daniëlle Rolvink
Ledenadministrateur Judith Smit
Contactpersoon Technische Commissie Bestuur
Contactpersoon NC Paul Diepenbroek
Contactpersoon Jeugd Borian
Contactpersoon Mini's Daniëlle Rolvink
Contactpersoon Recreanten Marien van Kalmhout

Commissies

Commissie Naam
Friko
(Frivoliteiten
commissie)
Debby
Marloes Mooijman
Marien van Kalmthout
Jeugd
commissie
Hans, Sabine & Jenna
Technische
Commissie
Bestuur
Materiaal
commissie
Theo
Barcommissie Emily
PR Commissie Vacature
Nootdorpse
Competitie
Paul Diepenbroek
Marien Kalmthout
DEO T-shirts Secretariaat
Website beheer Ronald Bugter