Actievelingen

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Menno Wiebes
Secretaris Hans Ursem
Penningmeester Anneke Mulder
Wedstrijdsecretaris Renske Jansen
Scheidsrechters Coördinator Daniëlle Rolvink
Ledenadministrateur Judith Smit
Contactpersoon Technische Commissie Bestuur
Contactpersoon NC Paul Diepenbroek
Contactpersoon Jeugd Borian
Contactpersoon Mini's Daniëlle Rolvink
Contactpersoon Recreanten Marien van Kalmhout

Commissies

Commissie Naam
Friko
(Frivoliteiten
commissie)
Debby
Marloes Mooijman
Marien van Kalmthout
Jeugd
commissie
Borian den Boef
Technische
Commissie
Bestuur
Materiaal
commissie
Theo
Barcommissie Emily
PR Commissie Vacature
Nootdorpse
Competitie
Paul Diepenbroek
Marien Kalmthout
DEO T-shirts Secretariaat
Website beheer Kevin Blokland
Ronald Bugter

Scheidsrechters

Niveau Naam
t/m regio Jeroen Nico
t/m 1e kl. Benno
Gerco
Gerda
Inge
Joost Z
Mariëlle
Marloes
Menno
Peter
Ramona
Sjoerd
Tim
t/m 3e kl. Borian
Cor
Debby
Dewi
Elise
Erik
Eveline
Hans
Isabel
Jaclyn
Jannieke
Jill
Katja
Kevin
Kors
Laurijn
Lennart
Linda
Michael
Maarit
Maayke
Marc
Margarita
Marien
Marinda
Marleen
Martine
Mathieu
Paul
Renske
Richard
Robbin
Robert
Ronald
Ryan
Sacha
Salem
Walter
Wilko

Trainers

Zie artikelen teamindeling.