Actievelingen

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Menno Wiebes
Secretaris Hans Ursem
Penningmeester Anneke Mulder
Wedstrijdsecretaris Renske Jansen
Scheidsrechters Coördinator Daniëlle Rolvink
Ledenadministrateur Judith Smit
Contactpersoon Technische Commissie Bestuur
Contactpersoon NC Paul Diepenbroek
Contactpersoon Jeugd Borian
Contactpersoon Mini's Daniëlle Rolvink
Contactpersoon Recreanten Marien van Kalmhout

Commissies

Commissie Naam
Friko
(Frivoliteiten
commissie)
Debby
Marloes Mooijman
Marien van Kalmthout
Jeugd
commissie
Borian den Boef
Technische
Commissie
Bestuur
Materiaal
commissie
Theo
Barcommissie Emily
PR Commissie Vacature
Nootdorpse
Competitie
Paul Diepenbroek
Marien Kalmthout
DEO T-shirts Secretariaat
Website beheer Kevin Blokland
Ronald Bugter

Scheidsrechters

Niveau Naam
t/m regio Jeroen
t/m 1e kl. Gerda
Marloes
Inge
Tim
Menno
Peter
Joost Z
Benno
t/m 3e kl. Renske
Eveline
Dewi
Ellen
Maarit
Mariëlle
Marleen
Mascha
Sandra
Pascal
Borian
Joost H
Hans
Kevin
Marc
Cor
Salem
Ronald
Wilko
Linda
Marien

Trainers

Zie hier