Overig Overzicht

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geschreven op 25-05-2018 door admin

Omdat wij als vereniging omgaan met persoonlijke informatie van onze leden, geldt deze verordening ook voor onze club.
Wij hebben onze procedures geĆÆnventariseerd en gaan correct om met persoonsgegevens.
Mocht u meer informatie willen hebben, neem dan contact op met Marien van Kalmthout.