Categorie: Overig

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

    Omdat wij als vereniging omgaan met persoonlijke informatie van onze leden, geldt deze verordening ook voor onze club. Wij hebben onze procedures geïnventariseerd en gaan correct om met persoonsgegevens. Mocht u meer informatie willen hebben, neem dan contact op met het bestuur.